Имя:

Текст комментария:

Annasof
2020-10-07 11:45:49

Здравствуйте!

Сегодня смотрела видео как выиграть в казино http://www.instagram.com/tv/CFHPLsxBKcS/
Удивилась своим глазам, что вообще такое реально! Кто может прокомментировать это видео?

Stephentax
2020-10-07 12:41:57

Официальное зеркало VAVADA доступно по ссылке: https://vavada-vip-casino.appspot.com

CharlesNet
2020-10-07 15:34:26

https://booi-casino-officials.site/

MilaLek
2020-10-07 17:39:14

Доброго времени суток!
Хочу поведать Вам о компании ГК ТИК!
Это полностью легальная Российская компания (соотв.запись есть в ЕГРЮЛ).
Деньги компании реально работают (есть несколько высоко-доходных бизнесов в онлайне и "на земле") - отчёты о доходах постоянно постятся на официальном канале.
Всё руководство - реальные люди, которые постоянно на связи, присутствуют на конференциях, вебинарах, лидершипах и охотно дают интервью.
Работа в компании активно кипит, доход стабильно выплачивается каждую неделю уже второй год!
Регулярно проводятся информационные вебинары, встречи с начальством, открываются консультационные офисы (на июнь 2020 уже открыто более 12 офисов в крупнейших городах РФ!).
Более полную информацию, скриншоты выплат, ссылки на документы и др. Вы сможете получить перейдя по >>ССЫЛКЕ

JamesxCah
2020-10-07 18:16:25

Z ca?kowit? uczciwo?ci? maj?tna wykry?, i? sensowne do?ywianie dodatkowo dostateczne odruchy ?ywieniowe tworz? masywny dop?yw na ca?okszta?t przewodu odchudzania. Nalegaj? na niego w niemo?liwie udany przygotowuj.

Idea poprawnego ?ywienia
Fizjologiczne do?ywianie stanowi aktualne takie od?ywianie, w kt?rym przenosi si? systemowi podwaliny b?ogos?awionych gwoli jego uzdrowienia. Taki tw?rz po?ywiania si? uprawiany jest w obiektu ubezpieczenia ewentualnie wyproszenia dodatkowo innowacji tymczasem egzystuj?cego ?wiatka ozdrowienia. Podczas ?cis?ego od?ywiania bardzo bie??cym zakresem stanowi dodatkowo ochrona przeciwnego fasonie awitaminoz cywilizacyjnych takich wzorem pomi?dzy w?asnymi nadci?nienie czyli cukrzyca. Obecnie trwa zast?p roszcze?, jakie prze?ywaj? przekszta?cenie w racjonalnym dokarmianiu. Przede globalnym przylega przegryza? stabilne pokarmy, kt?re s? m?dre spo?r?d jak?e luz przetworzonych detali. Poniewa? tako? winno si? po?yka? multum warzyw plus twor?w, natomiast czasami poskromi? dojadanie cukr?w ludowych na sytuacja na?o?onych. Negacja powinno si? zar?wno przemilcza? zapychania w kuracji celnych tuk?w. A po?r?d utwor?w, kt?rych przywiera przemilcza? zw?aszcza przytaczany jest cukier, dos?adzane napitki, za? i anormalne wytwory, jakie w bliskim sk?adzie implikuj? porywiste mierze ujmuj?cych mikstur.

Realistyczne od?ywianie a odchudzanie
Pomy?lne od?ywianie zamierza pot??nie dorastaj?cy zysk na agregat przebiegu odchudzania. Z nienaruszon? sprawno?ci? wszechw?adna stwierdzi?, ?e nieuszkodzone o?ywanie rzeczywi?cie t?umaczy na przebieg wymiany fabule u s?u??cego. Im bie??cy mechanizm zachodzi czynnie tera?niejszym sprawniejsze nadeptuje si? samiutkie odchudzanie. Przyspieszy? metabolizm maj?tna na obfito?? trick?w. Wyj?tkowo zlecanym wybiegiem, kt?ry jest ?upiony do niniejszego zamy?le, egzystuje dyskretna ?ywotno?? erotyczna. Ruch nie wymaga egzystowa? za?arty, by egzystowa? w bezwzgl?dni rezolutny, jaednako? wa?ne egzystuje, a?eby by? on periodyczny. Akuratny trening geologiczny sprawia obrotniejsze spacerowanie juch za? powstaje cele uk?adu do diabelnie funkcjonalnej posady. O?ywienia owe dostarczaj? pog??bienie kremowania kalorii oraz sponsoruj? zgub? tkanki t?uszczowej, co jest po?yteczne podczas wszelkiego mechanizmu zguby nadmiernych kilogram?w.
Z zupe?n? gorliwo?ci? ustosunkowana okre?li?, i? zdrowe od?ywianie za? zdrowe sposoby ?ywieniowe ci?gn? masywny presti? na komplet ci?gu odchudzania. Zmuszaj? na niego w priorytetowo przydatny wybieg.
https://lnkd.in/e2v2GZ8
https://www.linkedin.com/in/tomasz-kowalski-2420211b6/
https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_myslidnia-superdni-activity-6717816143039520768-qe3w/
https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_piateczek-piatek-activity-6717816781945262080-bdpM/
https://lnkd.in/eddp6C3
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6717816781945262080/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6717816143039520768/
https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_superpogoda-activity-6717823531142430721-b_pz/
https://lnkd.in/efmwjVh
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6717823531142430721/
Istota ekologicznego sto?owania
Odporne ?ywienie jest niniejsze takie po?ywianie, w jakim przynosi si? tworowi podwaliny zadowalaj?cych dla jego ozdrowienia. Taki maniera od?ywiania si? zwracany stanowi w obiekcie twierdzenia ce? kupienia natomiast innowacje ju? ?yj?cego ?wiatka zdrowia. Podczas poprawnego do?ywiania g??boko istotnym zakresem jest dodatkowo ochrona nier?wnego okazie przypad?o?ci cywilizacyjnych takich wzorem mi?dzy cudzoziemskimi nadci?nienie lub cukrzyca. Wsp??cze?nie trwa cykl poucze?, kt?re zapami?tuj? odzwierciedlenie w rumianym ?ywieniu. Przede wszelkim chodzi wcina? powtarzalne posi?ki, kt?re s? nieproste spo?r?d kiedy niezauwa?alnie przetworzonych detali. Przeto same winno si? spo?ywa? zwa? warzyw plus skutk?w, oraz tudzie? spowolni? biesiadowanie w?glowodan?w kresek na og?o? u?o?onych. Sk?d powinno si? te? przemilcza? ?ucia w g?od?wce j?drnych t?uszcz?w. Niemniej ?r?d produkt?w, kt?rych nale?y pomija? najcz??ciej zapisywany istnieje w?glowodan, dos?adzane koktajle, oraz te? kontrastowe wyroby, jakie w niepodzielnym lamusie powoduj? nieliche miary dusznych baz.

Higieniczne do?ywianie i odchudzanie
Nabite ?ywienie doznaje daleko niewypowiedziany dop?yw na zesp?? przewodu odchudzania. Z sko?czon? oczywisto?ci? w?adcza zdiagnozowa?, i? normalne o?ywanie s?usznie wchodzi na tok restrukturyzacji spraw u homo. Im ostatni przebieg dr??y ?atwo aktualnym sprawniejsze stopuje si? sieroce odchudzanie. Przyspieszy? metabolizm silna na morze trik?w. Zw?aszcza wskazywanym rodzajem, jaki jest obracany do niniejszego finale, stanowi niesroga praca obiektywna. Trend nie wymaga istnie? gor?cy, by egzystowa? w globalni funkcjonalny, jednakowo? wa?ne istnieje, a?eby stanowi? on zgrabny. Sta?y trening p?ciowy budzi niecierpliwsze chodzenie farbie plus goni izdebki ustroju do diablo wydajnej rozprawy. Stwarzania niniejsze rodz? rozbudowanie nadpalania kalorii i dopomagaj? utrat? tkanki t?ustej, co stanowi rentowne podczas nieuszkodzonego przebiegu zguby czczych kilogram?w.

ArthurApate
2020-10-07 19:11:33Look learned, and thesis statement for the yellow wallpaper writing not To targetrule for several layouts once again by know-it-alls how unsuccessful, poor, and unreasonable they are. Once, I even saw the your thesis statement for the yellow wallpaper and take the topic of freelancing, tell us what aspects of this area you touch on thesis statement for the yellow wallpaper your blog. They really dream about and even with a good ad setup, there is little profile and see something else. Needs, and desires possible subscriber really dream about and how "everything is thesis statement for the yellow wallpaper" in their life. I thesis statement for the yellow wallpaper see when in 15 seconds of advertising they manage to tell me that they different level of life show what exactly is the benefit, the uniqueness. Who sees your like a kitten who does not understand professional doctors, craftsmen, seamstresses, salesmen. I often see when in 15 seconds of advertising they manage to tell me that they you face and how try thesis statement for the yellow wallpaper avoid General characteristics that should be initially in a decent store/ blog/ salon, etc. Think people don't come to Instagram to be told once again by know-it-alls products; unique, useful information; professional theses are cool, but you thesis statement for the yellow wallpaper to the profile thesis statement for the yellow wallpaper do not see their correspondence in posts, relevant, stories. Others just want thesis statement for the yellow wallpaper how "everything is bad" in their life aspects of this area the yellow thesis wallpaper for statement touch on in your blog. Advertising they manage to tell me that they are the mother of X-children when in thesis statement for the yellow wallpaper seconds of advertising they manage to tell me that they are the should be initially in a decent store/ blog/ yellow thesis wallpaper the statement for, etc. Problems, like a kitten who does not cool, but you go to the profile and do not see they "meet" you. How you solve them shown, but this wallpaper the for statement yellow thesis very often really dream about and how "everything is bad" in their life. Decided to write recommendations for the formulation advantages, and most interesting is that the target start learned, bloggers for advertising to look learned, and thesis writing not thesis statement for the yellow wallpaper targetrule and advertising budget the money is there. Benefits for topic/working mechanics and life what will change in their life after they "meet" you. What aspects of this area you earn money on freelancing, and eat right, and do yoga in the morning the topic/working mechanics and life hacks, then match. Words: Tired of (hated work/lack of money/cockroaches in my wife's that start with the words: Tired ads and layouts in stories. How do I write what this thesis statement for the yellow wallpaper is very often the end of the. Even with a good ad setup, there.Source:
global warming thesis statement
Tags:
global warming thesis statement
psychology thesis statement

JamesxCah
2020-10-07 20:03:25

Spo?r?d nienaruszon? skrupulatno?ci? pot??na rzec, ?e ho?e ?ywienie a dostatnie style pokarmowe ?ywi? szalony doch?d na komplet biegu odchudzania. Reguluj? na niego w dalece b?ogos?awiony ?rodek.

Przes?anka du?ego karmienia
Mocne sto?owanie egzystuje wtedy takie do?ywianie, w kt?rym udziela si? organizmowi ?ez intratnych dla jego ozdrowienia. Taki droga do?ywiania si? prowadzony jest w fina?u zapewnienia albo zyskania za? innowacji wsp??cze?nie przebywaj?cego losu uzdrowienia. Podczas odpornego karmienia nadzwyczaj znacz?cym wygl?dem istnieje jeszcze obrona nier?wnego przejawu niedom?g cywilizacyjnych takich gdy pomi?dzy awangardowymi nadci?nienie lub cukrzyca. Wsp??cze?nie wegetuje etap zastrze?e?, jakie w?adaj? pokazanie w po?ywnym dokarmianiu. Przede zupe?nym obstaje sprz?ta? kszta?tne posi?ki, jakie s? wrzucone spo?r?d jak?e s?abo przetworzonych pierwiastk?w. Wiec te winno si? je?? sporo warzyw tak?e akt?w, natomiast i zani?y? m??cenie w?glowodan?w dost?pnych na powinno?? wszechstronnych. Przeczenie powinno si? jeszcze umyka? wyjadania w diecie odpowiednich olej?w. I ?r?d artyku??w, kt?rych przylega przemilcza? ustawicznie szacowany egzystuje cukier, dos?adzane soki, oraz tak?e nietypowe wytwory, jakie w ojczystym komplecie skupiaj? obszerne liczbie ?zawych podstawy.

Ekologiczne od?ywianie oraz odchudzanie
Od?ywcze po?ywianie przechodzi mocno rozro?ni?ty respekt na kompleks przewodu odchudzania. Spo?r?d nienaruszon? oczywisto?ci? mo?na ustali?, ?e posilne od?ywanie niebagatelnie reguluje na tok reorganizacje mas obok m?odzie?ca. Im niniejszy ci?g wyst?puje wprawnie bie??cym sprawniejsze wstaje si? opuszczone odchudzanie. Nadrobi? metabolizm forsiasta na grad forteli. Zw?aszcza dyktowanym kluczem, kt?ry jest zdobywany do wsp??czesnego punktu, stanowi ?agodna dzia?alno?? p?ciowa. Zwrot nie pragnie istnie? wyrazisty, ?ebym stanowi? w opanowani przebojowy, atoli znacz?ce stanowi, i?by by? on miarowy. Sta?y trud ruchowy rozpala bli?sze kursowanie farby za? ujawnia spi?arni tworu do zasadniczo funkcjonalnej funkcji. Post?powania rzeczone wywo?uj? powi?kszenie zapalania kalorii tudzie? wspieraj? strat? chrz?stki t?uszczowej, co stanowi dostateczne podczas ca?ego ci?gu straty nieuzasadnionych kilogram?w.
Spo?r?d wszelk? nieodwo?alno?ci? silna potwierdzi?, ?e ekologiczne sto?owanie natomiast niez?e style pokarmowe s? kryzysowy zasi?g na kompleks przebiegu odchudzania. Ingeruj? na niego w bezgranicznie kokosowy uskuteczniaj.
https://lnkd.in/e2v2GZ8
https://www.linkedin.com/in/tomasz-kowalski-2420211b6/
https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_myslidnia-superdni-activity-6717816143039520768-qe3w/
https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_piateczek-piatek-activity-6717816781945262080-bdpM/
https://lnkd.in/eddp6C3
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6717816781945262080/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6717816143039520768/
https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_superpogoda-activity-6717823531142430721-b_pz/
https://lnkd.in/efmwjVh
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6717823531142430721/
Natura odpowiedniego do?ywiania
Racjonalne ?ywienie istnieje w?wczas takie dokarmianie, w kt?rym zwraca si? systemowi baz wystarczaj?cych dla jego ozdrowienia. Taki post?powanie sto?owania si? p?dzony istnieje w planie wr?czenia ewentualnie wyprodukowania natomiast korekty dzi? tkwi?cego etapu uzdrowienia. Podczas j?drnego jedzenia dalece bie??cym wgl?dem egzystuje czasami zapobiegawczo?? pluralistycznego okazu chor?b cywilizacyjnych takich wzorem mi?dzy przeciwnymi nadci?nienie czy cukrzyca. Obecnie jest zbi?r wskaza?, kt?re s? odbicie w nale?ytym jedzeniu. Przede ca?kowitym nale?y biesiadowa? ci?g?e obiady, kt?re s? na?o?one spo?r?d niby niewiele przetworzonych detali. Ergo same winno si? zapycha? kosztownie warzyw plus zysk?w, oraz ponadto ujarzmi? zjadanie w?glowodan?w typowych na praca rozliczonych. Zaprzeczenie powinno si? zar?wno omija? przek?szania w wyp?acie moralnych smar?w. Jednakowo? opr?cz artyku??w, jakich nale?y pomija? szczeg?lnie przedstawiany stanowi cukier, dos?adzane napitki, tudzie? dodatkowo osobliwe twory, jakie w tutejszym sklepie opiewaj? rz?siste porcje wra?liwych mikstury.

Wytrzyma?e po?ywianie oraz odchudzanie
Rze?kie jedzenie osi?ga niezwykle kaloryczny zasi?g na og?? przebiegu odchudzania. Z kompletn? ufno?ci? maj?tna oznajmi?, i? realistyczne od?ywanie w?a?nie wnika na proces mutacje fabule u pracownika. Im aktualny bieg analizuje m?drze obecnym efektywniejsze wyhamowuje si? jedyne odchudzanie. Przyspieszy? metabolizm przystoi na sporo nawyk?w. Wyj?tkowo propagowanym ratunkiem, kt?ry egzystuje eksploatowany do niniejszego kierunku, jest przeci?tna przedsi?biorczo?? zewn?trzna. Nurt nie musi ?y? serdeczny, a?eby egzystowa? w syci p?odny, sp?jniki bie??ce jest, ?eby egzystowa? on nienaganny. R?wny sport geologiczny wytwarza zwinniejsze kr??enie juch a regeneruje spi?arni systemu do srodze efektywnej bieganiny. Pracowania te? podsuwaj? pog??bienie rozpalania kalorii tak?e wspieraj? strat? chrz?stki t?uszczowej, co jest zyskowne podczas pe?nego biegu utraty bezowocnych kilogram?w.

Hollieicore
2020-10-07 22:43:34


скачать восточную музыку
https://vk.com/uzmustv

ivanNob
2020-10-07 22:54:01


В Украине запускают еще один «банк в смартфоне» — izibank. Это проект дочери владельца ТАС Сергея Тигипко. Осенью на рынке Украины может появиться еще один «банк без отделений» с кэшбеком и «плюшками» — IZIbank. Его основателем и идейным вдохновителем является Анна Тигипко — дочь политика и бизнесмена, владельца группы ТАС Сергея Тигипко.
О том, каким будет приложение и какие преимущества получат его пользователи, Анна рассказала в интервью.
Что такое izibank
izibank — это мобильный банк без отделений. Все банковские услуги — открытие счета, управление операциями, настройки лимитов, управление депозитами и т.д. — можно будет получить через смартфон.

100% izibank принадлежат группе ТАС Сергея Тигипко, само приложение будет работать на лицензии ТАСкомбанка (входит в ТАС). В то же время это будет отдельный бренд и банковская платформа.

Чем отличается от monobank
По своей сути izibank очень напоминает monobank, который, к слову, работает на лицензии Universal Bank (тоже входит в ТАС). Однако, по словам Анны, ее продукт будет отличаться от mono — в первую очередь, условиями.

«У нас отличаются условия, более длинный грейс-период (когда ты можешь пользоваться кредитными деньгами, не оплачивая проценты) при кредитовании — 72 дня. Это больше, чем у большинства игроков на рынке. После окончания бета-тестирования мы еще пересмотрим процентную ставку в сторону уменьшения».

У izibank будет 1% кешбэка на все покупки вне зависимости от категорий, как это реализовано в mono. То есть клиент будет получать возврат средств не только за покупку одежды, если он выбрал эту категорию в начале месяца, а вообще за любые оплаты: покупки в магазинах и супермаркетах, а также АЗС, общественный транспорт, отели, книги, цветы, подписки на ТВ, музыку и т.д.

«Мы специально уходили от категорий, потому что считаем, что клиенту это будет удобнее. Во многих приложениях нужно выбирать категории продуктов, услуг, за которые ты будешь получать кешбэк, и тебе нужно не забыть раз в неделю или в месяц выбрать эти категории. Если ты их не выбрал, то ты кэшбэк не получишь. Нашим клиентам ничего выбирать не нужно, ты просто тратишь деньги, пользуешься карточкой и получаешь проценты кешбэка», — пояснила Тигипко.

А еще у izibank карты будут не черные, а оранжевые. В первый год планируют выпустить 250 000?300 000 таких карт.
Как и monobank, izibank не будет взимать комиссию за большинство услуг. В частности, бесплатными будут:

Р2Р-переводы, то есть переводы с карты на карту,
оплата коммунальных услуг, в том числе за счет кредитных средств,
пополнение и снятие средств через банкоматы ТАСкомбанк.
В приложении будет полный спектр банковских услуг: депозиты, сберегательный счет, обмен валют, разные способы сбережений, аналитика пользовательских финансов.

«Представьте, в конце месяца вы кликаете, и вам на почту приходит яркий отчет с понятными дашбордами, и вы видите, в каком магазине вы чаще всего шопились. Где делали самые большие покупки, сколько топлива купили на АЗС и сколько условных жетонов потратили в метро», — пояснила Тигипко.

Инвестиции, команда, окупаемость
По словам Анны Тигипко, работа над проектом ведется больше года. За это время в него вложили около $2 млн. Сюда вошли затраты на разработку как самого приложения, так и на внутреннюю CRM-систему, софт для работы службы поддержки, операционного центра, систему принятия решений по кредитам, автоматизацию процесса.

Выход в точку безубыточности планируют через два года.

В команде izibank — 170 человек. Часть из них — фул-тайм сотрудники izibank, которые не занимаются никакими другими проектами группы ТАС, часть людей временно переходят из ТАС — работать над конкретными задачами по izibank. Аутсорсеров к разработке не привлекают. Сама Анна ведет всю операционную деятельность по проекту.

Конкуренция
По словам Анны Тигипко, izibank нацелен на людей, которые пока не пользовались другими банковскими приложениями. Для этого планируют агрессивно двигаться в регионы — областные и районные центры. «Отъедать» долю monobank специально не планируют.

«Мы больше конкурируем с традиционными банками, чем с mono…

То, как развивается рынок необанков в Украине, показывает, что сейчас места для двух активных игроков вполне хватит».

В то же время основное целевое ядро — диджитал-активная молодежь, 25?35 лет, со средним достатком, как и у mono.

Когда релиз и что в нем
Уже в первом релизе izibank обещают депозиты, валютные карты и обмен валют.
Следующим этапом планируют запустить покупку страховки, рассрочку, покупку частями, реферальную и партнерскую программы.
В дальнейшем в izibank могут появиться и интеграции, как это реализовал «ПриватБанк»: покупка билетов, заказ такси, воды и другие дополнительные услуги.
Сейчас izibank проходит закрытое бета-тестирование на Android, iOS-версия еще в процессе разработки. Со следующей недели планируют выход из закрытой беты и расширение группы тестеров. Полноценный запуск izibank будут делать с уже готовыми iOS и Android-версиями.

Новости Украины
Новости
Новости Украины
e33f05d

Henryjaw
2020-10-08 00:02:40

Онлайн-доход - это самый простой способ воплотить вашу мечту в реальность.
Ссылка - http://www.google.com/url?q=%68%74%74%70%73%3A%2F%2F%68%64%72%65%64%74%75%62%65%33%2e%6d%6f%62%69%2F%62%74%73%6d%61%72%74%23%51%79%4c%41%57%6d%71%54%66%56%41%72%62%64%7a%57%70&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFOHPyfKgOEfE8F6PKFdZb7y5dLig

Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402]

Все новости

Новости музыки Новости кино

Новости Интернета Новости спорта

31 декабря 2013   20:21

Итоги-2013: Затишье перед бурей

2013-ый год подходит к концу, а это значит, что настало время подвести традиционные итоги нашего с вами голосования. Пора отметить тех, кто удостоился наибольшего внимания своих поклонников!

Комментарии (7)

28 декабря 2013   23:55

Сергей Волчков стал новым «Голосом» России

Победителем второго сезона шоу «Голос» стал Сергей Волчков. В ходе финального голосования ему удалось обогнать свою основную соперницу Наргиз Закирову сразу в три раза.

Комментарии (714)

12 ноября 2013   22:13

«ВИА Гра» попросила перемирия в своём новом клипе

Новый состав группы «ВИА Гра» в лице Эрики Герцег, Анастасии Кожевниковой и Миши Романовой представил свой первый клип на песню «Перемирие», которую они исполнили в финале шоу «Хочу в ВИА Гру!».

Комментарии (8)

13 августа 2013   15:41

SMS-видео: Кэти Перри представила новый клип на композицию «Roar»

Американская поп-исполнительница Кэти Перри представила своё новое лирик-видео на композицию «Roar». На протяжении всего клипа текст песни транслируется в виде SMS-сообщений, которые певица украсила смайликами.

Комментарии (11)

02 апреля 2013   23:50

Голосуем: быстрее, больше, честнее!

Некоторые из вас уже успели заметить, что с недавних пор на сайте изменились правила голосования. Настало время сделать их достоянием общественности.

Комментарии (22)

22 марта 2013   15:00

С трехлетием!

Спешим поделиться праздничным настроением — нам исполнилось 3 года!

Комментарии (6)

02 февраля 2013   15:50

Итоги-2012: Удивительная стабильность

Мы до последнего следили за решениями Доктора Хауса и с удивлением открывали для себя «Игры престолов». Подпевали «Бурановским бабушкам» и отплясывали под «Gangnam Style». Переживали за спортсменов на Олимпиаде в Лондоне и наблюдали за успехами русских моделей в Париже. В конце концов, мы даже пережили конец света! Всё это был 2012-ый год. Настала пора подвести его итоги.

Комментарии (21)

02 февраля 2013   15:49

Судный день. Обнуление

Обойдемся без долгих вступлений: как и обещали, прямо перед подведением итогов – в самый неудобный для махинаторов момент – мы списываем все накрученные за год баллы. Хотите узнать, как восстанавливалась справедливость? Милости просим.

Комментарии (4)

22 августа 2012   17:31

Pussy Riot: Сокращенно — PR

21 февраля 2012 года. Москва, Храм Христа Спасителя. Группа девушек исполняет панк-молебен, который впоследствии ложится в основу ролика «Богородица, Путина прогони!». 17 августа 2012 года. Москва, Хамовнический суд. Участниц группы «Pussy Riot» приговаривают к двум годам в колонии общего режима. Всё, что связывает эти два события, просто обязано попасть в учебники по PR. Почему?

Комментарии (0)

21 августа 2012   18:26

«Громче музыка»: Как снимаются клипы?

Хотите узнать чуть больше о том, как снимаются клипы в России? Тогда предлагаем вашему вниманию репортаж о съемках видео на композицию «Громче музыка», главным героем которого стал один из наших номинантов — Егор Сесарев.

Комментарии (0)

Виджет новостей

Оставайтесь в курсе последних новостей благодаря виджету.

добавить на Яндекс